Biharország

Biharország

2015. január 23., péntek

MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE 2015

Nagyvárad és Berettyóújfalu 15. alkalommal szervezi közösen a Magyar Kultúra Ünnepét, idén január 17–23. között. Több érdekes eseményt is szerveztek mindkét városban.

Január 21-én a Magyar Kultúra Ünnepe keretében, a tizenöt éves Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) és a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) szervezésében A nemzeti kultúra szolgálatában címmel irodalmi rendezvényre került sor. Az eseménynek a váradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum adott helyet. Az egybegyűlteket az iskola igazgatónője Zalder Éva köszöntötte, kiemelve, hogy az ilyen alkalmak összehozzák az embereket felekezeti, politikai hovatartozástól függetlenül, azon az alapon, hogy mindannyian a magyar nyelvet beszélik. Az eseményen üdvözlő beszédet mondott dr. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke, valamint Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület vezetője. Dr. Fleisz János a 15. alkalommal megszervezett Magyar Kultúra Ünnepe rendezvényről osztotta meg gondolatait, összegezve az elmúlt évek eseményeit, felelevenítve, hogy hogy milyen körülmények között és milyen céllal hozta létre a BINCISZ más civil szervezetekkel együtt a Magyar Kultúra Napját megünneplő rendezvényt. A kulturális eseményt, amelynek célja az identitás erősítése, a magyar kultúra megtartása, 2001-ben szervezték meg először, így Biharország két elszakított része együtt tud ünnepelni. „Úgy vélem, hogy a hagyományteremtés sikerrel járt, remélem, hogy rendezvényünk a magyar közösség kiemelkedő ünnepe és megmaradásának jelképe lesz a továbbiakban is” – tette hozzá.
Ady és a Nagy Háború
Porkoláb Lajos kiemelte, hogy nem sok példa van arra, hogy a határ mentén lévő két város együtt ünnepelje és művelje a magyar kultúrát. Hozzátette, hogy a tizenöt éves együttműködés alatt nem csak szakmai kapcsolat jött létre, hanem barátságok születtek. 
Az eseményen dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész Ady Endre és a Nagy Háború címmel tartott előadást, Ady világháborús költészetéről, az ezekben foglalt gondolatokról, érzelmekről. Az előadáson Meleg Vilmos színművész szavalta el az oda illő verseket (A Kalota partján, Az eltévedt lovas, Ember az embertelenségben, Üdvözlet a győzőnek). Az előadás előtt az irodalomtörténész a magyar kultúra helyzetéről beszélt. Mint elmondta, a magyar kultúra rossz helyzetben van, évről évre pesszimistább a kultúra és műveltség helyzetét látva, amelyek hanyatlásához a politikusok és pénzemberek járultak hozzá. Rossz előjelként tekint arra is, hogy míg húsz éve a magyarok együtt tudták megünnepelni a Magyar Kultúra Napját politikai nézetektől függetlenül, addig ma már „képtelenek vagyunk arra, hogy együtt legyünk nemzeti ünnepünkön. Az a nemzet, amely számot tud vetni saját nemzeti tragédiáival, az nem lehet elveszett. Erőt kell merítenünk és talpra kell állnunk, ahogy a múltban is. Ez lehet számunkra a biztatás, amely biztatásnak mestere és krónikása volt Ady Endre” – tette hozzá.
15 éves a BINCISZ
Az alkalmon röviden megemlékeztek a BINCISZ tizenöt éves fennállásáról is. Dr. Fleisz János ismertette, hogy a szövetség 14 szervezettel 2000 januárjában alakult meg. A továbbiakban felsorolta azokat az eseményeket, kezdeményezéseket amelyeket az évek során szerveztek (a Magyar Tudomány Napja, a Magyar Kultúra Napja, a Civil Társadalom Napja, a Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe, Nagyváradi Civil Kerekasztal stb.), valamint a 21 tagszervezetet is. „Érdemes volt ezt a fajta civil munkát elvégezni, amelynek ma is van haszna, de más típusú szervezetekre is szükség lenne, továbbá a fiatalok bevonására. Úgy gondolom, hogy a civileknek fontos feladatuk van, mégpedig egy valódi képviseleti demokrácia létrehozásában” – tette hozzá.
Irodalmi-zenés műsor
Az eseményen egy irodalmi-zenés műsorra is sor került: Ringató – A szerelem témája a magyar kultúrában című előadást mutatták be a Szent László líceum diákjai, majd a berettyóújfalui zeneiskola növendékeinek és tanárának rézfúvós kvintettje lépett fel egy rövid zenei műsorral. 


Forrás: www.erdon.ro
2015. január 19., hétfő

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE – 2015

Nagyvárad és Berettyóújfalu 15. alkalommal szervezi közösen a magyar kultúra ünnepét.

NAGYVÁRAD
(kezdési időpontok helyi idő szerint)

Január 20., kedd

18 óra: Kordics Imre: Nagyvárad fontosabb utcái 1940–1944 című könyvének bemutatója; bemutatja Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (PBMET) elnöke;
Szervező: PBMET;
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ.

Január 21., szerda
16 óra: A nemzeti kultúra szolgálatában
Ady Endre és a Nagy Háború – dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész (Budapest) értekezése; közreműködik Meleg Vilmos színművész;
Ringató – A szerelem témája a magyar kultúrában – a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak előadása;
Hagyomány és civil építkezés. 15 éves a BINCISZ – dr. Fleisz János egyetemi tanárnak, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) elnökének előadása;
Fellép a berettyóújfalui zeneiskola növendékeinek és tanárainak rézfúvós kvintettje;
Szervező: BINCISZ és a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK);
Helyszín: Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum díszterme.

18 óra: A BBC History folyóirat nagyváradi számának bemutatója – bemutatják és közreműködnek: Papp Gábor, Kőrössi P. József, Kormányos László, Péter I. Zoltán, Szilágyi Aladár, Szűcs László;
Szervező: Várad kulturális folyóirat és az RMDSZ Bihar megyei szervezete által alapított Szacsvay Akadémia;
Helyszín: Ady Endre Emlékmúzeum.

Január 22., csütörtök
17 óra: Gombos Ferenc fotóművész tárlatának megnyitója – megnyitja Kocsis Csaba népművelő (Berettyóújfalu), közreműködik a szentjobbi Vadvirágok népdalkör;
Szervező: Tibor Ernő Galéria;
Helyszín: Tibor Ernő Galéria;

19 óra: A magyar kultúra ünnepének nagyváradi gálaestje – köszöntőt mond Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, ünnepi beszédet mond Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke;
A Magyar Kultúra-díjak, valamint a Jakobovits-díj átadása;
Szervező: az RMDSZ Bihar megyei szervezete
Molnár Ferenc: Liliom – külvárosi legenda – ünnepi előadás; rendező: Szikora János;
Szervező: Szigligeti Társulat;
Helyszín: Szigligeti Színház.

BERETTYÓÚJFALU
(kezdési időpontok helyi idő szerint)

Január 17., szombat
10.30: Emléktábla-avatás
Kosztolányi Dezső bihari (berettyóújfalui és nagyváradi) látogatásai – Bakó Endre irodalomtörténész előadása
Apámmal utazunk – irodalmi összeállítás Kosztolányi Dezső 80 éve történt berettyóújfalui látogatása alkalmából; közreműködik: Kocsis Csaba, Meleg Vilmos színművész, Pető István és a Négypatkó Együttes;
Szervező: Berettyóújfalu Városért Közalapítvány;
Helyszín: a járási hivatal I. emeleti előcsarnoka, valamint Fráter László-terme.

Január 20., kedd
17.30: A Kárpát-medencei magyarság műveltségi állapota – fórum; a jelenlévőket üdvözli: Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület elnöke, dr. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke;
A beszélgetés résztvevői: Pomogáts Béla irodalomtörténész; dr. Sz. Tóth János egyetemi docens, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke; dr. Fleisz János; dr. Kovács Béla, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár igazgatója; dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója; Kálnai Zsolt, az Arany János Gimnázium igazgatója; moderátor: Porkoláb Lajos;
Szervező: a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület;
Helyszín: Bihari Népfőiskola székháza.

Január 23., péntek
18. óra: A Biharkeresztesi Nemzetközi Művésztelep anyagából válogatott kiállítás megnyitója – megnyitja: Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere; közreműködik a Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület népdalköre és a Szederinda Énekegyüttes;
Szervező: a Bihari Múzeum és a Sinka István Városi Könyvtár;
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ – Bihar Vármegye Képgaléria.

19 óra: A magyar kultúra ünnepének berettyóújfalui gálaestje – ünnepi beszédet mond Biró Rozália Bihar megyei szenátor és Muraközi István polgármester;
Hajnali részegség – irodalmi est Csikos Sándor érdemes művész összeállításában; közreműködik: Kóti Árpád, a Nemzet színésze, Csikos Sándor és a Négypatkó Együttes;
Szervező: a Bihari Múzeum és a Sinka István Városi Könyvtár;
Helyszín: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ színházterme.