Biharország

Biharország

2015. október 27., kedd

15 éves ünnepség Berettyóújfaluban

Október 22-én, csütörtökön Berettyóújfaluban megünnepelték a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület elindulásának 15 éves évfordulóját. Ennek tiszteletére nagyszabású ünnepséget szerveztek, amelyen az alapító tagok és pártolók nagy létszámban vettek részt.

Nagyváradot az eseményen dr. Fleisz János a BINCISZ elnöke, Fleisz Judit a Sapientia Varadiensis Alapítvány alelnöke és Meleg Vilmos az NCK ügyvezetője képviselte.

A rendkívül változatos és sokrétű tevékenységet felmutató civil szervezet egyike a legjelentősebbeknek a biharországi térségben, amelynek sikerült saját székházat építenie és ma is három főállású alkalmazottal rendelkezik.

Lisztes Éva elnök és Harasztosi Sándor volt elnök felelevenítették az indulást, amely főleg Porkoláb Lajosnak, a Nadányi Zoltán Művelődési Ház akkori igazgatójának kezdeményezésére történt, majd bemutatták a 15 éves sokrétű és rendkívül gazdag tevékenységet, amelynek egyik fő iránya a bihari térségi összetartozás, a nemzeti összetartozás keretében.
Külön kitértek azokra a széleskörű kapcsolatokra, amelyek Nagyváraddal, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségével és más civil szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel kiépítettek.

A beszédekben elhangzott, hogy az Egyesület büszke arra, hogy tagjai közül nagyon sokan a közös célokért munkálkodnak, e nélkül nem sikerülne a hagyományok ápolása, kultúránk terjesztése, a határokon átívelő nemzetegyesítés megvalósítása.
A rendezvény keretében Meleg Vilmos színművész irodalmi összeállítást mutatott be, az alapító tagok emléklapokat és fényképeket kaptak.A jó hangulatú baráti találkozó pezsgős állófogadással zárult, ahol a további sikerek kívánása mellett, már a jövőbeli tervek is megfogalmazódtak, köztük a Magyar Kultúra Napja közös elindításának 15 éves ünnepi évfordulójára tervezett berettyóújfalui és nagyváradi rendezvények megszervezése.


2015. augusztus 10., hétfő

A Himnusz megalkotójára emlékeztek

Kölcsey Ferencre emlékeztek a Civil Társadalom Napján belül megszervezett szombati rendezvényen, a nagyváradi Góbé csárdában. A találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult.
A rendezvényt a Regionális Fejlesztési Alapítvány és a Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége szervezte a tizenötödik alkalommal megszervezett Civil Társadalom Napja részeként. Baksa József, a Regionális Fejlesztési Alapítvány projektvezetője nyitotta meg a rendezvényt – mint elhangzott, a találkozó a miskolci székhelyű, tíz éve létesült alapítvány egyik projektjén belül jött létre.
Életút
Dr. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke elmondta: igyekeznek nagyobb léptékben gondolkodni, eddig Biharország, mostantól pedig a határ menti térség összetartozásának fejlesztésében szeretnének közreműködni, igyekeznek felvállalni a Partium értékeit is. A későbbiekben a történész egy előadás során mutatta be Kölcsey, a „világéletében gyönge testű, betegségekkel küszködő, mindössze negyvennyolc évet megélő férfiasan kemény lelkű ember” életét, aki kiterjedt és fontos életművet hagyott hátra. Szó esett azokról az olykor kíméletlen írásairól is, melyekben elmarasztalta többek között Csokonait és Berzsenyit, s nem vette észre, hogy amiért egy életen át harcolt, az pont kettejük költészetében fogalmazódott meg a legmagasabb szinten. A közönség eleinte mint kritikust és irodalmi vitatkozót ismerte meg. Élete végső éveit a nagy politikai perek töltötték ki, végső tevékenysége Wesselényi védelme volt, de a főtárgyalást már nem érte meg, 1838-ban halt meg egy szervezetén elhatalmasodó nátha következtében. „Nevét, emlékét a köztudatban múlhatatlanul idézi Nemzeti Himnuszuk. Életműve és emberi tartása miatt megérdemli, hogy születésének 225. évfordulóján megemlékezzünk Nagyváradon is róla” – hangzott el.
Versek
Meleg Vilmos színművész összeállítást adott elő Kölcsey Ferenc verseiből, Névben él csak, többé nincs jelen címmel. Tizenegy költeményt szavalt el, végül pedig a Himnuszt. A színművész főleg azokra a hazaszeretet és nemzetféltés által uralt versekre helyezte a hangsúlyt, melyeket akár első hallásra is könnyű felfogni, s amelyek hozzá is közel állnak, mondta el utóbb, kérdésünkre válaszolva.
A rendezvény második felében bemutatkoztak a jelenlévő civil szervezetek képviselői, majd kerekasztal beszélgetés következett, melynek során a résztvevők a határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg, elképzeléseiket jövőbeli közös tervekről, együttműködési formákról.
Neumann Andrea

----------------------------------------------------------------------------------------------


Civil vezetők Sződemeteren
C:\Users\Fleisz\Desktop\Civil nap 2015\DSCN0178.JPG

A Kölcsey „225” megemlékezés második napján a Regionális Fejlesztési Alapítvány (Baksa József), a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) (dr. Fleisz János), a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) (Meleg Vilmos) és a Megyei Népfőiskolai Egyesület (Porkoláb Lajos) vezetői tiszteletüket tették Sződemeteren Kölcsey Ferenc szülőházánál. Örömmel vették tudomásul, hogy két nappal azelőtt, hosszú idő után újból kihelyezték a ház falára az évek óta eltűnt emléktáblát.

2015. augusztus 3., hétfő

„Kölcsey 225” - Határtalan megemlékezések és kerekasztal programsorozat

A Regionális Fejlesztési Alapítvány és a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) szeretettel meghívja Önt


Kölcsey Ferenc, a Himnusz költője
című rendezvényére, amely egyben a 
CIVIL TÁRSADALOM NAPJA (XV) 
eseménye
       Himnusz.jpg
Helyszín: Nagyvárad, Góbé Csárda, Malom (Avântului) utca 4 szám
Időpontja: 2015. 08. 08. 16.00 óra
A találkozó célja: Megemlékezés Kölcsey Ferenc születésének 225. évfordulójára, kerekasztal beszélgetés pályázati együttműködések kialakításáról a civil szervezetek képviselőivel.


Program:
16,00 óra Megnyitó
Baksa József a Regionális Fejlesztési Alapítvány projektvezetője
16,20 Dr. Fleisz János egyetemi tanár
Kölcsey Ferenc életútja és jelentősége
16.40 „Névben él csak, többé nincs jelen”.
Meleg Vilmos színművész előadása Kölcsey Ferenc verseiből  
17.00 Kerekasztal beszélgetés.
Moderátor: Dr. Fleisz János elnök (BINCISZ)
Civil szervezetek bemutatkozása, tapasztalatcsere, határok feletti újabb együttműködések kialakítása
19.30 Baráti beszélgetés

Társszervezők: Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK), Sapientia Varadiensis Alapítvány, Biharország Civil Társulás.

2015. március 3., kedd

CIVIL TANÁCSKOZÁS BERETTYÓÚJFALUBAN

A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei Irodája a Nemzeti Művelődési Intézet Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központtal közösen 2015. február 26-án Műhelynapot szervezett a „Királyok, fejedelmek útja” program keretében „Útjelzők 2” címmel Berettyóújfaluban a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület székházában. A tanácskozáson Nagyváradról      dr. Fleisz János történész, a BINCISZ elnöke és Forró László lelkész vett részt.
C:\Users\Fleisz\Desktop\kiralyok utja bujfalu 2015 febr 26\P260215_11.24.jpg
(A tanácskozás megnyitója)
A Műhelynap célja a 2008-ban indított „Királyok, fejedelmek útja” program stratégiai továbbfejlesztéséhez konkrét célok meghatározása, a 2015. évi feladatok tervezése volt. A rendezvény keretében két előadás hangzott el:
„A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület és Berettyóújfalu kapcsolódási lehetőségei a „Királyok, fejedelmek útja” programhoz – Porkoláb Lajos megyei elnök, Lisztes Éva elnök, Harasztosi Sándor alelnök
Szervezeti keretek – 2015. évi feladatok - facilitátor: Hamvas László, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület elnöke
Ezután élénk megbeszélésre került sor, amelyben a továbblépés lehetőségeit vázolták.

2015. január 23., péntek

MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE 2015

Nagyvárad és Berettyóújfalu 15. alkalommal szervezi közösen a Magyar Kultúra Ünnepét, idén január 17–23. között. Több érdekes eseményt is szerveztek mindkét városban.

Január 21-én a Magyar Kultúra Ünnepe keretében, a tizenöt éves Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) és a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) szervezésében A nemzeti kultúra szolgálatában címmel irodalmi rendezvényre került sor. Az eseménynek a váradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum adott helyet. Az egybegyűlteket az iskola igazgatónője Zalder Éva köszöntötte, kiemelve, hogy az ilyen alkalmak összehozzák az embereket felekezeti, politikai hovatartozástól függetlenül, azon az alapon, hogy mindannyian a magyar nyelvet beszélik. Az eseményen üdvözlő beszédet mondott dr. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke, valamint Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület vezetője. Dr. Fleisz János a 15. alkalommal megszervezett Magyar Kultúra Ünnepe rendezvényről osztotta meg gondolatait, összegezve az elmúlt évek eseményeit, felelevenítve, hogy hogy milyen körülmények között és milyen céllal hozta létre a BINCISZ más civil szervezetekkel együtt a Magyar Kultúra Napját megünneplő rendezvényt. A kulturális eseményt, amelynek célja az identitás erősítése, a magyar kultúra megtartása, 2001-ben szervezték meg először, így Biharország két elszakított része együtt tud ünnepelni. „Úgy vélem, hogy a hagyományteremtés sikerrel járt, remélem, hogy rendezvényünk a magyar közösség kiemelkedő ünnepe és megmaradásának jelképe lesz a továbbiakban is” – tette hozzá.
Ady és a Nagy Háború
Porkoláb Lajos kiemelte, hogy nem sok példa van arra, hogy a határ mentén lévő két város együtt ünnepelje és művelje a magyar kultúrát. Hozzátette, hogy a tizenöt éves együttműködés alatt nem csak szakmai kapcsolat jött létre, hanem barátságok születtek. 
Az eseményen dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész Ady Endre és a Nagy Háború címmel tartott előadást, Ady világháborús költészetéről, az ezekben foglalt gondolatokról, érzelmekről. Az előadáson Meleg Vilmos színművész szavalta el az oda illő verseket (A Kalota partján, Az eltévedt lovas, Ember az embertelenségben, Üdvözlet a győzőnek). Az előadás előtt az irodalomtörténész a magyar kultúra helyzetéről beszélt. Mint elmondta, a magyar kultúra rossz helyzetben van, évről évre pesszimistább a kultúra és műveltség helyzetét látva, amelyek hanyatlásához a politikusok és pénzemberek járultak hozzá. Rossz előjelként tekint arra is, hogy míg húsz éve a magyarok együtt tudták megünnepelni a Magyar Kultúra Napját politikai nézetektől függetlenül, addig ma már „képtelenek vagyunk arra, hogy együtt legyünk nemzeti ünnepünkön. Az a nemzet, amely számot tud vetni saját nemzeti tragédiáival, az nem lehet elveszett. Erőt kell merítenünk és talpra kell állnunk, ahogy a múltban is. Ez lehet számunkra a biztatás, amely biztatásnak mestere és krónikása volt Ady Endre” – tette hozzá.
15 éves a BINCISZ
Az alkalmon röviden megemlékeztek a BINCISZ tizenöt éves fennállásáról is. Dr. Fleisz János ismertette, hogy a szövetség 14 szervezettel 2000 januárjában alakult meg. A továbbiakban felsorolta azokat az eseményeket, kezdeményezéseket amelyeket az évek során szerveztek (a Magyar Tudomány Napja, a Magyar Kultúra Napja, a Civil Társadalom Napja, a Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe, Nagyváradi Civil Kerekasztal stb.), valamint a 21 tagszervezetet is. „Érdemes volt ezt a fajta civil munkát elvégezni, amelynek ma is van haszna, de más típusú szervezetekre is szükség lenne, továbbá a fiatalok bevonására. Úgy gondolom, hogy a civileknek fontos feladatuk van, mégpedig egy valódi képviseleti demokrácia létrehozásában” – tette hozzá.
Irodalmi-zenés műsor
Az eseményen egy irodalmi-zenés műsorra is sor került: Ringató – A szerelem témája a magyar kultúrában című előadást mutatták be a Szent László líceum diákjai, majd a berettyóújfalui zeneiskola növendékeinek és tanárának rézfúvós kvintettje lépett fel egy rövid zenei műsorral. 


Forrás: www.erdon.ro
2015. január 19., hétfő

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE – 2015

Nagyvárad és Berettyóújfalu 15. alkalommal szervezi közösen a magyar kultúra ünnepét.

NAGYVÁRAD
(kezdési időpontok helyi idő szerint)

Január 20., kedd

18 óra: Kordics Imre: Nagyvárad fontosabb utcái 1940–1944 című könyvének bemutatója; bemutatja Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (PBMET) elnöke;
Szervező: PBMET;
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ.

Január 21., szerda
16 óra: A nemzeti kultúra szolgálatában
Ady Endre és a Nagy Háború – dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész (Budapest) értekezése; közreműködik Meleg Vilmos színművész;
Ringató – A szerelem témája a magyar kultúrában – a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak előadása;
Hagyomány és civil építkezés. 15 éves a BINCISZ – dr. Fleisz János egyetemi tanárnak, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) elnökének előadása;
Fellép a berettyóújfalui zeneiskola növendékeinek és tanárainak rézfúvós kvintettje;
Szervező: BINCISZ és a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK);
Helyszín: Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum díszterme.

18 óra: A BBC History folyóirat nagyváradi számának bemutatója – bemutatják és közreműködnek: Papp Gábor, Kőrössi P. József, Kormányos László, Péter I. Zoltán, Szilágyi Aladár, Szűcs László;
Szervező: Várad kulturális folyóirat és az RMDSZ Bihar megyei szervezete által alapított Szacsvay Akadémia;
Helyszín: Ady Endre Emlékmúzeum.

Január 22., csütörtök
17 óra: Gombos Ferenc fotóművész tárlatának megnyitója – megnyitja Kocsis Csaba népművelő (Berettyóújfalu), közreműködik a szentjobbi Vadvirágok népdalkör;
Szervező: Tibor Ernő Galéria;
Helyszín: Tibor Ernő Galéria;

19 óra: A magyar kultúra ünnepének nagyváradi gálaestje – köszöntőt mond Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, ünnepi beszédet mond Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke;
A Magyar Kultúra-díjak, valamint a Jakobovits-díj átadása;
Szervező: az RMDSZ Bihar megyei szervezete
Molnár Ferenc: Liliom – külvárosi legenda – ünnepi előadás; rendező: Szikora János;
Szervező: Szigligeti Társulat;
Helyszín: Szigligeti Színház.

BERETTYÓÚJFALU
(kezdési időpontok helyi idő szerint)

Január 17., szombat
10.30: Emléktábla-avatás
Kosztolányi Dezső bihari (berettyóújfalui és nagyváradi) látogatásai – Bakó Endre irodalomtörténész előadása
Apámmal utazunk – irodalmi összeállítás Kosztolányi Dezső 80 éve történt berettyóújfalui látogatása alkalmából; közreműködik: Kocsis Csaba, Meleg Vilmos színművész, Pető István és a Négypatkó Együttes;
Szervező: Berettyóújfalu Városért Közalapítvány;
Helyszín: a járási hivatal I. emeleti előcsarnoka, valamint Fráter László-terme.

Január 20., kedd
17.30: A Kárpát-medencei magyarság műveltségi állapota – fórum; a jelenlévőket üdvözli: Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület elnöke, dr. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke;
A beszélgetés résztvevői: Pomogáts Béla irodalomtörténész; dr. Sz. Tóth János egyetemi docens, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke; dr. Fleisz János; dr. Kovács Béla, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár igazgatója; dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója; Kálnai Zsolt, az Arany János Gimnázium igazgatója; moderátor: Porkoláb Lajos;
Szervező: a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület;
Helyszín: Bihari Népfőiskola székháza.

Január 23., péntek
18. óra: A Biharkeresztesi Nemzetközi Művésztelep anyagából válogatott kiállítás megnyitója – megnyitja: Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere; közreműködik a Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület népdalköre és a Szederinda Énekegyüttes;
Szervező: a Bihari Múzeum és a Sinka István Városi Könyvtár;
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ – Bihar Vármegye Képgaléria.

19 óra: A magyar kultúra ünnepének berettyóújfalui gálaestje – ünnepi beszédet mond Biró Rozália Bihar megyei szenátor és Muraközi István polgármester;
Hajnali részegség – irodalmi est Csikos Sándor érdemes művész összeállításában; közreműködik: Kóti Árpád, a Nemzet színésze, Csikos Sándor és a Négypatkó Együttes;
Szervező: a Bihari Múzeum és a Sinka István Városi Könyvtár;
Helyszín: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ színházterme.